Handel

Wat verstaan we onder 'Handel'? Wanneer je in een woordenboek kijkt, zul je het volgende vinden: 'Ruil- of koopverkeer'.

Welnu, in de zeventiende eeuw werd veel handel gedreven, zoveel zelfs, dat kooplieden er stinkend rijk van zijn geworden. Vandaar ook de naam 'De Gouden Eeuw'.

In de Gouden Eeuw dreef Nederland (ook wel De Republiek genoemd) met vele landen handel. Dit gebeurde door met grote schepen naar deze landen te varen en daar spullen te ruilen. Op een dergelijk schip zaten rond de 200 mensen ! Veel van deze mensen waren tussen de 12 en 18 jaar oud; weeskinderen.

Een heel bekende scheepvaartcompagnie was de V.O.C. V.O.C. staat voor : Verenigde Oost-Indische Compagnie. Deze compagnie (= handelsmaatschappij) voer met haar schepen regelmatig naar Indië, vandaag de dag Indonesië, om daar handel te drijven met de bevolking.

Nederlandse schepen kwamen echt overal om handel te drijven, het was een werkelijk fantastische tijd. Zo kregen we hier producten als:

  • Koffie

  • Thee

  • Tabak

  • Cacao

  • Peper

  • Nootmuskaat

  • Foelie

  • Haring

  • Textiel

  • Zijde

  • Bakstenen

  • Hout

  • Wijn

  • Graan

  • Koper

  • IJzer

Veel van deze producten vinden jullie vandaag de dag als vanzelfsprekend in de schappen van de supermarkt. Voor ons waren ze echter allemaal nieuw en we hadden ook geen supermarkt. De producten werden gehaald uit gebieden rond de Oostzee, uit Frankrijk, China, Japan, Brazilië, Indië (VOC) en Afrika.

Wanneer een schip dan helemaal volgeladen met deze kostbare spullen in Amsterdam aankwam, kon het echte 'handelen' beginnen. Heel Amsterdam was namelijk gericht op handel drijven. Een koopman vond er pakhuizen om zijn spullen in op te bergen, Amsterdam kende betrouwbare banken om geld te wisselen of te bewaren, je kon er schepen en matrozen huren en verzekeringen afsluiten voor een reis.

Amsterdam had het allemaal. Het was een erg gewilde plek voor de koopmannen onder ons. We noemen Amsterdam ook wel een 'stapelmarkt'. Daarmee bedoelen we dat het een markt is voor kooplieden. Producten van over de hele wereld kon je in Amsterdam krijgen.

Ja, Nederland (De Republiek) is een prima land om handel te drijven. Dit dankzij de fijne ligging aan de Noordzee en de vele diepe, brede rivieren. Omdat we al zo lang met scheepvaart bezig zijn hier, hebben we ook uitstekende schippers.

Deze waren erg actief en constant op zoek naar nieuwe gebieden om handel mee te drijven. We hadden zelfs de grootste vloot van de wereld, met wel 11.000 schepen! In deze schepen konden we in totaal twee miljoen ton lading vervoeren.

Dit is net zoveel als tegenwoordig in vier grote olietankers vervoerd wordt.......